Start Over


Хайката в Варненско.
Разни.,Театри, сказки и събрания.
[Валутни курсове].
Дежурни аптеки.
[Редакционно съобщение].
М-р Боян Смилов ще пристигне в града ни.
Музикалното училище ще почне записвания за таз годишния курс.
Превозните такси за стоки, колетни марки и животни по Б. Д. Ж. се изменяват.
Облагане на частните файтони, кабриолети, автомобили.
Отпечатан е в `Държав. в-к` правилника за прилагане закона за финансовата инспекция.
Работните часове в общината.
Всички граждани, които притежават джибри и вина, да си изплатят данъка за 1922 г.
Абонатите, които не са се издължили.
Председателя на Д-во `Р. Камчия` да се яви в редакцията.
Театър и събрания.
[Редакционно съобщение].
Обнародван е правилника за безплатно пътуване по Б. Д. Ж.
Търговците се оплакват от запрещението да се водят телефонни разговори в града.
Умоляват се гражданите да съобщават за злоупотреба по раздаване на бездомниците общински места.
Следствие болестта бяс по кучетата, издадена е заповед от Общината.
На 17 и 18 т. м. ще се състои в Бачковския манастир събора на свещениците от цяла България.
Излезе от печат `Сбор от практически упътвания, правила, формули, рецепти и пр. за техниците и технич. работници`.
Ще започне да излиза ново хумористическо списание под наслов `Баядерка`.
Северно-българската лига.
Колоездачното дружество устройва състезание.
В `Т. Ранков` ще бъде представена операта `Камен и Цена`.
Назначен е за окръжен управител в града ни г. Симеон Дончев.
Обнародван е в ДВ правилника за официалния правопис.
Получи се в редакцията сп. `Модерно изкуство`.
Общ. Трич. Комисия с постановление е отпуснала на сиропиталището `Надежда` зеленчуци.
За представители на Демократическата партия в околийското бюро на Д. Сговор са избрани...
В Осман-Пазар се открива ежегодния 7 дневен панаир на едър и дребен добитък.
Електрическото отделение при общината.
Утре заминават членовете на Морския сговор на екскурзия за Цариград.
Младия български виолонист- компонист Станчо С. Киселков заминава за Цариград.
Варненското градско общ. упр.
Завчера клубовете `Юнион` и `Гранит` са имали събрание.
Спортен клуб `Тича` е влязал в преговори с с. к. `Славия`, `Левски` и `Футбол клуб`.
Преговорите между с. с. к. к. `Тича` и `Владислав`.
Изплатени суми на общините.
По приложението на закона за индустрията.
По вноса на сифоните.
Търга за електрическо осветление в Пловдив.
Открива клон Шуменската търговска фирма Рафаил Г. Мощев.
Търг за направа за търговска палата в София.
За мелниците.
Напредъка на парфюмерията у нас.
По проверката на аптекарските мерки.
Издаден списък на лицата, оторизирани да внасят, фабрикуват и поправят мерки и теглилки.
Акционерни събрания.
Изпитът на учениците от лозарското училище в Плевен.
Карантинният правилник.
Новата тютюнева фабрика `Независима България.`
Несъстоятелност.,Закрит курс по модерно кроячество в Ихтиман.
Химик-оценителите при митниците.
Износ на зърнени храни.
Пашкулното тържище.
Книжнина.,Против управителя на Варненската митница.
Тазгодишната реколта.
Предстояще събрание на индустриалци по търговските договори с Австро-Унгария и Турция.
По бургаските блата.
Освободени от мито материали на индустриалците.
Забранен износ на храни из Турция.
Занаятчийски конгрес.
Намаление на нашия внос в остров Самос.
Изменена тарифа за превозите на брашно.
Шуменско Търговско Д-во, Шумен.
Несъстоятелност.,Запитване.,Търговски курс за девици в Русе.
Правилника за тестените произведения.
Нова фирма във Варна.
Увеличава капитала си д-вото `Мюлхаупт & С-ие` в Русе.
За производителите на мерки и теглилки.
Газьол без мито за индустриалците.
По вноса на горчивата вода от бадеми.
Централният съюз на Земледелските Кооперации.
По надзора на спиртните и пивоварните фабрики.
Книжнина.,Търгове.
По холерата.
Пристигна в града ни г. Хар. Николов.
По пресушаването на бургаските блата.
Пчелната реколта.
Във всеславянския пчеларски събор.
Нов правилник за опазване на горите.
Новия карантинен правилник.
Търгове.,Митнишко разпореждане.
Изгубено индустриално свидетелство.
По разтоварването на солта.
За индустриалците на сапун.
Държавна учебна шивашка работилница.
Държавн учебно училище по обущарството.
Всеславянски конгрес на пчеларите.
Съобщение за световната кулинарна изложба в Брюксел.
Увеличение превозните цени на брашното.
Правото за мелене (млевото).
Министъра на общите сгради.
По обезмитяването на дървения материал.
Банка `Дели-Орман`.
Конгрес на търговските камари.
Откриване на нисшето горско училище в с. Лъджене.
Утвърдени правилници.
Безименното Акционерно Дружество.
Безмитен внос.
По фабрикацията на мерките и теглилките.
Приходът от проверката на мерките и теглилките.
Нови станции в изключителната тарифа N 7.
Изучаването болестите у нашите храни.
Д-ството `Нова Тухла`.
Нови станции в класната тарифа.
Индустриалният съвет.
Вагоните за пренасяне на въздушен газ.
Въвеждат се преки пътнически билети между Сараево и Скопие.
По приемането на ученици в търговските училища.
Преместена кантора.
Нови клонове на Б. Т. Банка.
Лозарска сбирка.
Лечебен санаториум в Русе.
Тютюневата фабрика `Борислав`.
По изменението на закона за мерките и теглилките.
Чиновническо Кооперативно Спестовно-Застрахователно Д-во.
По търговския ни договор с Турция.
Издаден отчет за заседанията на Варненската Търговско-Индустриална Камара.
Наредбите за формите, размерите и материалите.
За индустриалците.
Движението на холерата във Варна.
При приемане-предаване на солта.
Книжнина.
Из правителствената платформа.
Предстоящи избори.
Правилник за житните тържища.
Митнически произволи.
По турско-българския търговски договор.
Споровете на житарите експортьори.
Годишното събрание на Софийското Търговско Дружество.
Членовете от комисията за изучаване на бургаските блата.
За митнишките постановления.
Запрещение вноса на фурлините.
Внос без мито.
Вакантни длъжности.
Лични.,Карантинни мерки.
Учител майстор-леяр се търси за железарското училище `Д-р Василияди`.
В несъстоятелност.
Грънчарска работилница.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник Варненски инвалид
 Време
 Дневни новини
 Добруджанска поща
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Правилници - приети до 1944 г.
Резултати 163 - 171 от 196.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22  
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 32, 28/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 70, 03/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 79, 15/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 83, 24/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 247, 02/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 250, 13/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 254, 27/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 256, 04/08/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 257, 07/08/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library