Start Over


Селскостопански въпроси.
Професионалните училища в България.
Из Археологическото дружество - нови постъпления от дарители.
Поздравителна телеграма от Андрей Ляпчев по повод договора за морската станция във Варна.
Повишаване пазарната цена на тютюните.
Ново настоятелство на Организацията на изборните служители в Провадийска околия.
Данък `индустриално занятие` за търговците - производители.
Износът на тютюневи изделия.
Земеделските училища.
Абонаментът за `Окръжен вестник`.
Редакцията честити Новата 1930 година.
Държавният подвижен кинематограф във Варна.
Агрономическият съвет към Варненска земеделческа катедра организира курсове по земеделие в окръга.
Условия за прием на младежи за практическа земеделска подготовка в Дания.
На 16 януари - празник на въздържанието.
Развитие на земеделието и отраслите му.
За смъртта на Димо Калоянов - член на търговската камара.
Земледелски бюлетин за декември 1929 г.
Облекло за войниците.
За гостите на София.
За стоките в Румъния.
Държавните помощи за бедните войнишки семейства.
Храни за посев.
Кожени материали за районните комитети.
Застраховките по градобитнината.
Помощ за българските пленници в чужбина.
За желаещите да учат търговия.
Вечерни и неделни училища в Северна Добруджа.
Вечеринка в Хърсово.
За подпомагане бедните войнишки семейства.
30-годишен юбилей на 9-ия випуск офицери на военното училище.
За пленените добруджанци.
Принудително засяване на частните поземлени имоти.
За отвлечените добруджанци.
Комитет в Кюстенджа за посрещане отвлечените.
Добруджанският хор в София.
Боянчани и Добруджанци.
Фонд `българска икономическа мощ`.
Връщането вакъфските имоти в Добруджа на мюсюлманските общини.
За българските военнопленници.
Мюфтия в Тулча.
Изменение и допълнение на закона за отчуждаване на частни имоти.
Кошничарството.,Към абонатите от град Тулча.
Министерската криза.
Мисията на Пааше.
Благодарност за дарение.
Вечеринка в Саръ-юрт.
Нов правилник по реквизицията.
Учениците жетвари.
Земледелческите училища.
Дарители за фонд `Добруджа`.
Румънското правителство раздава земи на изселници от Добруджа.
Предстоящо преименуване на селищата в Добруджа.
Прекъснати пътища заради обилен снеговалеж.
Следващата постановка на добричкия театър.
Започнали са занятията в новооткритите земеделски улилища.
Нужда от газ за горене в Добрич и околията.
Оперната актриса г-ца Еленка Керанова.
Театър `Стелла`.
Митнишките власти.
Рибарското училище.
[Редакционни съобщения].
Режисьорът на Общин. театър.
Получи се в редакцията.
[Цената на дините].
В Летния Общински Театър - концерт.
Д-вото на загиналите в войната офицери и лекари.
Министерството на финансите.
Стопаните на недвижими имоти.
Младия публицист г-н Печо Господинов.
В Летния театър.
Спорт и туризъм.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 217 - 225 от 318.стр.    First Page  Previous Page   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 20, 27/08/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 29, 01/11/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 27, 13/01/1930
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 58, 07/11/1917
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 65, 23/11/1917
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 96, 15/02/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 148, 21/06/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 18, 22/11/1941
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 59, 18/08/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library