Start Over


Освобождаване параходите от пристанищни такси.
Минаването на параходите през Дарданелите.
Около турско-българския търговски договор.
За параходите, намиращи се в Цариградското пристанище.
Доходността на габровската железница.
Свързването на българските с турските железници.
Около споровете по облагане с мито стоките.
Вноса на прежди за индустриалците.
Пак за телефона на габровската гара.
Стъпка напред за сдружението на яйчарите у нас.
Облагане с мито ламаринените бурета.
Инвалидни пенсии и помощи за държавните работници.
Износа на храни.
Нова фирма в г. Бургас.
Майсторските свидетелства и занаятчиите.
Нова банкерска фирма в Лом.
Цените на месото в Цариград.
Ново распореждание до началника на железопътната станция в Русе.
Помощи и субсидии на професионалните училища.
Прекрасния план на един скромен чиновник.
Марсилското параходно дружество `Фресине и С-ие`.
По етикирането на товарните вагони.
По превозването на местна минерална вода.
Поправки и допълнения в сточната тарифа за съобщението с Германия, свитък 1.
Фондът паметник Отец Паисий във Варна.
Около превоза на местния цимент.
Главната дирекция на железницата и пристанищата.
Нова станция в съобщението с Германия.
Нова станция в тарифата a quatre.
Преустроена фирма.
Нов вестник `Le Courrier de Bulgarie`.
За знание на четците ни - за забавяне отпечатването на вестника.
На вниманието на г. Кмета - за незаконното строителство в града.
По стачката на преносвачите.
Новата група за продаване руска захар.
Новото разписание на българските параходи.
За Д-во `Звезда`.
Всеславянския пчеларски конгрес.
Отчет на вечерното търговско училище в столицата.
Застраховките от градушка.
По фонда за подобрение на скотовъдството.
Постройка на търговско у-ще в Бургас.
Увеличена тарифа за каменните въглища.
Новото параходно дружество.
Тегления на класната лотария.
Превозът на индустриалните пратки.
Международната конференция по превоза на избухвателните вещества.
Превоза на каменните въглища от частните мини.
Изместването линията и гара Сомовит.
По повод пожарите около ж. п. линия.
Житната реколта в България.
Из Българската народна банка.
Тираж на заем.
По доставката на дърва за ж. п. персонал.
Фонда за културните мероприятия по водите и горите.
Лични.,Обявен в несъстоятелност.
Изключени от превоз предмети.
Нови телефонни линии.
Промяна в банковите райони.
Руско-българска конференция.
Русия и Търговската и Ипотекарна Банка на Балканите.
За товарното и др. права по Дунава.
Станция Szolyva-Harsfalva се включва в изключителната тарифа N 19.
Отпущане аванс на пострадали от градушка земледелци.
Нареждане до митниците.
Висше търговско училище във Варна.
Таксите за плавающите винчове.
Пътуване по железниците на работници по поддържането.
Розовата реколта в България.
За Смирненското пристанище.
За експортьорите на картофи.
Уловена риба.
Обща руско-българска тарифа за превоз на стоки.
Стипендия по висша търговия.
Завърнаха се от Ротердам г-да Никола Александров и Ст. х. Петров.
Нова търговска къща във Варна.
Борсата в Бургас.
Керамично Акционерно Д-во `Глина` - Добрич.
Параходи `Тамара` и `Борислав`.
На вниманието на дирекцията на железниците.
Търгът за ботушите утвърден.
Абонаментната пътнишка тарифа.
Отказал се от търга.
За държавните разсадници.
Окръжните постоянни комисии и модерното земледелие.
Да плащат ли сергийно право търговските агенти.
Д-во `Нафта`.
Бюджетът по контролата на мерките и теглилките.
Разместване на банкови чиновници.
Маркирането на стъклените мерки.
Новите крини.
Комисията по проучването на тъкачеството.
Около вноса на бутилките.
Правилник за движението на автомобилите във Варненския окръг.
Бургаска житна борса.
Търговската фирма Стефан Обрейков разширява търговията си.
Опитни станции по розовата култура.
Лични.,Констатирани нередовности по контролните бюра.
Нова фирма в Бургас.
Проверка на кантарите по гарите.
За нуждите на винарите.
По безмитното внасяне на материали.
Търговските сношения между България и о-в Самос.
За варненската борса.
Подновяването на старите ипотечни заеми.
Балканско Параходно Д-во.
По превоза на материали за фабриката за туткал и химически торове в Костинброд.
Реколтата на морската сол.
Лични.,Бургаската митница.
Разпореждане до мелничарите.
Ученически летни колонии.
По фонда за подобрението на скотовъдството.
По обезщетението за овощните градини и лозята.
За уредбата на съвокупителните станции.
Стипендия по галванопластиката.
Стипендии по висша търговия.
Насърдчение на местната индустрия.
Занаятчийска изложба в София.
Концесия за каменно-въглищно производство.
За варненската борса.
За кумановската линия.
Отварянето на земледелските училища.
Пловдивското търговско училище.
Откриване паметник на Васил Левски в Морската градина.
Ново командитно д-во във Варна.
Успеха на вършачката `Бадения`.
На вниманието на г. н-ка на телеграфопощенската станция.
Доставка на семена.
`Балканско Тържище` заблуждава четците си.
Нисше земледелско училище в Софийско.
Лозарско-овощарска изложба в Стара Загора.
Тесняците реагират.
Лични.,Реколтата на царевицата и просото.
Почвание на линията Тулово - Казанлък.
Конкурсът по бубарството в Килифарево.
Книжнина.,Пристигнали параходи на варненския порт.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Обнова
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Товарни превози
Резултати 208 - 216 от 316.стр.    First Page  Previous Page   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 373, 26/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 384, 20/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 406, 28/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 415, 15/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 416, 17/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 417, 19/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 418, 20/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 420, 24/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 421, 26/07/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library