Start Over


Положението на скотовъдците в Добруджа.
За бюджета на скотовъдния фонд през финансовата 1928/1929 г.
Решение на Общинския съвет да се раздаде част от общинската мера на скотовъдците в града, за да се засили фуражното производство.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 352 - 360 от 504.стр.    First Page  Previous Page   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Next Page  Last Page
Serial's cover page Силистренски народен Добр. ком ...     
Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия [вестник]
бр. 3, 15/05/1918
Serial's cover page Скотовъдни вести     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 10, 01/09/1941
Serial's cover page Скотовъдство     
Варненски новини [вестник]
бр. 3943, 06/06/1935
Serial's cover page Скотовъдството в Бавария     
Търговски фар [вестник]
бр. 452, 25/01/1913
Serial's cover page Скотовъдството в Севлиевско     
Сеяч [списание]
бр. 4=5, 25/07/1897
Serial's cover page Скотовъдството в града ни     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 192, 15/12/1928
Serial's cover page Скотовъдството в района на Пло ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 608, 30/03/1923
Serial's cover page Скотовъдството във Варна     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 181, 07/09/1928
Serial's cover page Скотовъдството във Варна     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 195, 21/01/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library