Start Over


За бюджета на скотовъдния фонд през финансовата 1928/1929 г.
Решение на Общинския съвет да се раздаде част от общинската мера на скотовъдците в града, за да се засили фуражното производство.
Данни от предходни години за броя на селскостопанските животни.
Условия и ред за покриване на кобили от държавните жребци.
Упътване за по сигурно заплодяване на кобили, покрити от държавните жребци.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Беседи на ветеринарен лекар
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 397 - 405 от 550.стр.    First Page  Previous Page   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   Next Page  Last Page
Serial's cover page Скотовъдството в града ни     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 192, 15/12/1928
Serial's cover page Скотовъдството в района на Пло ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 608, 30/03/1923
Serial's cover page Скотовъдството във Варна     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 181, 07/09/1928
Serial's cover page Скотовъдството във Варна     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 195, 21/01/1929
Serial's cover page Скотовъдството и износът на до ...     
Единство [вестник]
бр. 144, 17/04/1930
Serial's cover page Скотовъдството у нас     
Време [вестник]
бр. 15, 11/12/1925
Serial's cover page Скотовъдството у нас     
Народна воля [вестник]
бр. 11, 24/07/1932
Serial's cover page Сламата като храна на домашнит ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 32, 29/11/1928
Serial's cover page Случния сезон започва от 1-й м ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 16/03/1915


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library