Start Over


Модернизация на земеделието и животновъдството в България.
Жителите на южна Добруджа ще получават фуража срещу сключване на заем от Българска земеделска банка.
Намалената реколта през 1942 г. като предпоставка за налагане на ограничение в изхранването на добитъка.
Храната.,Хранението на неработните животни.
Хранението на работния добитък.
Храните на животните за нагоявание.
Хранението на добитъка за мляко.
Хранението на животните за вълна.
Хранението на малките животни.
Хранението на расплодните животни.
Оплакване на варненските търговци на пресни плодове към Министерство на земеделието и Дирекция на железниците.
Допълнителни такси за превоза на стоки.
Предстои дело за извършената кражба в митницата.
Откриване на сезона за лова на скумрия.
Конгрес на занаятчийския съюз.
Забрана за издаване на паспорти.
Протест на Занаятчийското сдружение от град Орхание.
Решения на експертната комисия при отделението на митниците.
Дълговете към Гърция.
Изпити за железничарски посредници.
Нова наредба на Министерството на финансите.
Конвенция с румънската железопътна администрация.
Нови заеми.
Нова партида банкноти.
Откриване на нови железопътни линии.
Утвърден правилник на Варненската стокова борса.
Открита телеграфо-пощенска станция в с. Давдово.
Нова пощенска станция в софийския квартал Долни Лозенец.
Панаир в Стара Загора.
БНБ открива банкова агентура в гара Белйово.
Просъществуването на Ц. К. Банка.
Промяна в митата на някои стоки.
Пловдивската камара започва да издава нов вестник.
Риболова в Гебедженското езеро.
Нов директор на Софийската популярна банка.
Бандероли за отделението за акцизите.
Правилник за прилагането за закона за общинския налог.
Изменени са чл. 77 и 92 от правилника за личния кредит на Б.Н.Б.
Правилник за събиране на такси от индустриалци.
По износа на семената.
Съобщение от дирекцията на държавните сългове.
Варненската градска скотобойна.
Захарно цвекло.
Вечерни курсове по сградостроителство.
Срок за обмен на квитанции.
За тютюна.
Четвърти редовен конгрес на Инжинеро-Архитектното дружество.
Продажба на тютюн.
Турското правителство ще закупи бикове от плевенска порода.
Реч на г. Х. Петев, представител на телеграфо-пощенския съюз.
Жилищният съд започна да функционира.
В кино `Лада` `Трагедия на Любовта`.
Липса на вода на ул. `Кокалска`.
Отпуснат 3 милионен кредит за строеж.
Трудовото бюро при Варненската градска община.
Изменение в закона за народната просвета публикувано в `Държавен в-к`.
8 годишната балерина Катя Георгиева ще има представление в Летния театър.
Беседа в Еврейския народен дом на тема `Положението в Палестина`.
Учителска екскурзия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 415 - 423 от 517.стр.    First Page  Previous Page   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Next Page  Last Page
Serial's cover page Трансформация на нашето землед ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 21, 28/11/1925
Serial's cover page Трансформиране на нашето земед ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3794, 06/01/1935
Serial's cover page Фураж за добитъка     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 19, 13/12/1941
Serial's cover page Хлебната дажба и царевицата     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 36, 01/03/1943
Serial's cover page Храната и хранението на домашн ...     
Сеяч [списание]
бр. 20=21=22, 10/05/1899
Serial's cover page Хранене и отглеждане на малкит ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5558, 13/02/1936
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 39, 21/10/1922
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 45, 05/12/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 13, 17/08/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library