Start Over


Предложение за нова методика на преподаване по езикознание.
Основа на граматичното обучение.
Метода.,Критика на програмата.
Кратка методична разработка на материята.
1 ЛЕКЦИЯ - Изречение.
2 ЛЕКЦИЯ - Просто и сложно изречение.
3 ЛЕКЦИЯ - Съществително име.
4 ЛЕКЦИЯ - Съществително собствено име.
5 ЛЕКЦИЯ - Нарицателно име.
6 ЛЕКЦИЯ - Обръщение (приложение в звателен падеж).
7 ЛЕКЦИЯ - Прилагателно име.
8 ЛЕКЦИЯ - Какви биват прилагателните.
9 ЛЕКЦИЯ - Степени за сравнение.
10 ЛЕКЦИЯ - Местоимение.
11 ЛЕКЦИЯ - Притежателни местоимения.
12 ЛЕКЦИЯ -Показателни местоимения.
13 ЛЕКЦИЯ - Въпросителни местоимения.
14 ЛЕКЦИЯ - Относителни местоимения.
15 ЛЕКЦИЯ - Преглед на всички имена.
16 ЛЕКЦИЯ - Глагол.
17 ЛЕКЦИЯ - Минало свършено време.
18 ЛЕКЦИЯ -Минало несвършено време.
19 ЛЕКЦИЯ - Преглед на глагола и имената.
20 ЛЕКЦИЯ - Просто изречение с еднакви части.
21 ЛЕКЦИЯ - Сложно съчинено изречение.
22 ЛЕКЦИЯ - Сложно съставно изречение.
23 ЛЕКЦИЯ - Вносно изречение.
24 ЛЕКЦИЯ - Преглед на изреченията.
25 ЛЕКЦИЯ - Наречие.
26 ЛЕКЦИЯ - Предлог.
27 ЛЕКЦИЯ - Съюз.
28 ЛЕКЦИЯ - Междуметие.
29 ЛЕКЦИЯ - Общ преглед на думите.
30 ЛЕКЦИЯ - Корен, окончание и представка.
31 ЛЕКЦИЯ - Първообразни и производни думи.
32 ЛЕКЦИЯ - Прости и сложни думи.
33 ЛЕКЦИЯ - Преглед на изученото.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Виделина
 Есперантска младеж
 Земледелец
 Културен преглед
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Утринна поща
 Училищна практика
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
Съответствия за:  Обучителни методики
Резултати 46 - 54 от 402.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next Page  Last Page
Serial's cover page Въпроси и свободен ученишки ра ...     
Училищна практика [списание]
бр. 9, 01/11/1911
Serial's cover page Въросник по езикознание за изп ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 6=7, 01/03/1932
Serial's cover page Где е ключът на нашия успех     
Училищна практика [списание]
бр. 7=8, 01/09/1911
Serial's cover page География в картини     
Училищна практика [списание]
бр. 6, 01/06/1908
Serial's cover page Глухарчето     
Училищна практика [списание]
бр. 5=6, 01/05/1909
Serial's cover page Гората през есента     
Педагогическа практика [списание]
бр. 2=3, 01/11/1934
Serial's cover page Градската къща     
Педагогическа практика [списание]
бр. 1, 01/10/1934
Serial's cover page Граматика и правопис за IV отд ...     
Училищна практика [списание]
бр. 7=8, 01/09/1911
Serial's cover page Граматиката в основното училищ ...     
Училищна практика [списание]
бр. 5=6, 01/05/1909


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library