Start Over


Баланс към 31.XII.1928 г.
Печалби и загуби към 31.XII.1928 г.
Годишна равносметка за положението на сметките на 31 Декемврий 1928 год.
Ведомост за загубите и печалбите а 31 Декемврий 1928 год.
Годишна равносметка за положението на сметките на 31.XII.1928 год.
Ведомост за загубите и печалбите на 31.XII.1928 год.
Приходи и разходи на дружеството.
Наредби за коректно водене на счетоводството на общинския хамбар.
Увод.,Търговско-правни предписания за оценките в годишните баланси у нас.
Общи понятия за данъчните баланси.
Имуществен данъчен баланс.
Приходен данъчен баланс.
Използвана литература.
Съдържание.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морски ратник
 Морски сговор
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Баланси - счетоводни
Резултати 64 - 72 от 152.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
Serial's cover page Кредитна Кооперация Земледелец     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 53, 14/02/1929
Serial's cover page Кредитна Кооперация `Добрина`, ...     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 55, 08/03/1929
Serial's cover page Кредитна Кооперация `Изток`, с ...     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 55, 08/03/1929
Serial's cover page Критични бележки по предписани ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1936
Serial's cover page Нещо по баланса на Параходното ...     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 38, 19/04/1897
Serial's cover page Облекчение на длъжниците в Бъл ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 2, 01/04/1939
Serial's cover page Общественото значение за балан ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 4, 01/10/1937
Serial's cover page Окръжно N 732     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 27/02/1915
Serial's cover page Основни положения в данъчните ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library