Start Over


Баланс на Варненксите общински зеленчукови градини към 31 Декемврий 1923 година.
Равносметка за приходите и разходите на общинските зеленчукови градини през 1923 година.
Сведение за количеството на произведения и продаден зеленчук от общинските зеленчукови градини през 1923 година.
Баланс съставен на 31 декември 1933 г.
Сметка Загуби и Печалби.
Състав на дружеството.
Състояние на дивеча в окръга.
Мястото на ловния ни дом.
Вечеринки, хайки, стрелби и други.
Дейността на селските ловни дружинки.
Ловни материали за ловците.
Охрана на дивеча.
Забранен район за лов.
Дисциплината в дружеството.
Заседанията на Висшия Ловен Съвет в гр. София.
Финасните на дружеството.
Бюджето-проект на Варненското Ловно Дружество `Сокол` от времето от 1 юли 1930 година до 30 юни 1931 година.
Баланс.,Загуби и печалби.
Охрана на дивеча.
Състав на дружеството.
Състояние на дивеча.
Статистика.,Празника на организацията.
Извънредно дружествено събрание.
Протокол N 2.
Ревизионен акт.
Протокол N 3.
Баланс.,Бюджето проект за периода 1 юли 1932 г. до 30 юни 1932 г.
Акт N 1.
Акт N 2.
Балансът и неговите видове.
Общото стопанско понятие за стойността и балансовите стойности.
Понятия за балансовите стойности.
Български правни норми за балансовите оценки.
Разните балансови стойности и тяхното приложение при балансовите оценки.
Оценка по костуема стойност.
Оценка по новодоставна стойност.
Смесена оценка.
Балансовото изобразяване по трите оценителни начини.
Оценка за пълно балансово изразяване на резултатите.
Оценка на актива.
Оценка на пасива.
Баланс.,Допълнителни пера на баланса.
Die Bewertungen bei den Johresbilanzen.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морски ратник
 Морски сговор
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Баланси - счетоводни
Резултати 73 - 81 от 152.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
Serial's cover page Основни понятия за баланса     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 4, 01/10/1936
Serial's cover page Отчет за зеленчуковите градини     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 96, 22/03/1924
Serial's cover page Отчет за приходите и расходите ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15=16, 13/06/1892
Serial's cover page Отчет за приходите и расходите ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 6, 20/02/1891
Serial's cover page Отчет на Общинското стопанско ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 343=344, 02/03/1934
Serial's cover page Отчет на настоятелството на ва ...     
Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна [списание]
бр. 1, 31/05/1930
Serial's cover page Отчет на настоятелството на ва ...     
Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна [списание]
бр. 1, 04/06/1932
Serial's cover page Оценака при годишните баланси ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1937
Serial's cover page Оценките при годишните баланси     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1934


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library