Start Over


Решение за анализ на алкохоните напитки в химическата лаборатория на варненската митница.
Олекотен режим за бежанци от Гърция и Сърбия.
Изискване на цариградската митница за представяне ва документ за обмитяване на стоките.
Свикване на младежите за военнослужещи.
Нови банкноти от 100 лей.
Открита митническа служба при каварненското пристанище.
Тифозната треска в града.
Събиране на данъци от селските бирници.
Оплакванията на селяни против търговците на зърнени храни.
Местното житно тържище.
Варненската градска скотобойна.
Митнишки.,Износът през варненската митница.
По сключените и изпълнени доброволни спогодби между английски кредитори и български длъжници.
Из земледелческата банка.
Из Българска народна банка.
Правилник за стипендии по занаяти, индустрия и търговия.
Митнишка наредба.
Митнически курсове.
Консумацията и държавния приход от тютюна през м. ноемврий 1922 год.
Външната търговия на България след войната.
Земледелието ни през изтеклата година.
Управлението на Първата българска фабрика за ютени изделия.
Утвърдено дизбарко.
По товаренето на вагоните пред митнишките магазини.
Външната търговия на България през 1922 год.
Безмитен внос за индустрията.
Нови изменения на закона за борсите.
Земледелчески бюлетин.
По товаренето и разтоварването на стоки в района на Варненското пристанище.
Покупателната сила на земледелеца.
Наредба за разтоварването на вагоните.
Нуждата от траверси за нашите железници.
Дизбарко за стоки по-малко от 1000 килограма.
Панаир на мостри в Будапеща.
Министерски съвет.
Какво е изплатено до сега на застрахованите срещу градушка земледелци.
Компенсационната сделка с `Въча` срещу тютюни.
Постъпления от преките данъци.
Нова митническа бариера за пиерото.
Изплащане застраховките от градушки.
За агрономите в прогимназиите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Бежански глас
 Варненски новини
 Време
 Добруджа
 Добруджански глас
 Единство
 Економически преглед
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Народна воля
 Ново единство
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Митнически контрол
Резултати 1 - 9 от 76.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Serial's cover page Анализ на спиртните питиета     
Варненски новини [вестник]
бр. 407, 06/09/1914
Serial's cover page Английския печат за търговията ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 509, 20/04/1921
Serial's cover page Безмитен внос на покъщина и до ...     
Економически преглед [списание]
бр. 11=12, 15/02/1915
Serial's cover page Важно за търговците     
Варненски новини [вестник]
бр. 143, 25/12/1924
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 213, 05/09/1930
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 15, 17/01/1924
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 15, 25/01/1923
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 19, 22/02/1923
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Народна воля [вестник]
бр. 14, 21/08/1932


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library