Start Over


Общогражданското събрание.
Изложението на кмета г. Н. Попов.
Дебатите.,Резолюцията.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Добружа
 Единство
 Женски свят
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Искрица
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Нова България
 Обнова
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободна България
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Симеон, митрополит Варненски и Преславски
Резултати 145 - 153 от 204.стр.    First Page  Previous Page   17   18   19   20   21   22   23  
Serial's cover page Пристигането на българския арх ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 9, 01/09/1932
Serial's cover page Приютът за просящи и недъгави     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 164, 17/03/1928
Serial's cover page Приютът за старци във Варна     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 188, 13/11/1928
Serial's cover page Просветното творчествона дядо ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15=16, 01/12/1937
Serial's cover page Пълният текст на адреса поднес ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 223, 17/03/1930
Serial's cover page Разменени приветствия по случа ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 221, 08/02/1930
Serial's cover page Разменени телеграми     
Варненски новини [вестник]
бр. 5518, 03/01/1936
Serial's cover page Св. св. Кирил и Методий - 11 м ...     
Известник [вестник]
бр. 47, 11/05/1908
Serial's cover page Симеон Варненски и Преславски ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15=16, 01/12/1937


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library