Start Over

      = Музика - учебници - висше образование
      125 

16 30
Title Author(s) ISBN Year
Естетика на музиката  [книга]     Цинандова-Харалампиева, Веса Любомирова     954-01-0951-5     2000  
Естетически анализ на музикалното произведение  [книга]     Коралов, Андрей Емилов          1979  
Задачи по гармонии  [нотирана музика]     Мясоедов, Андрей Николаевич          1967  
Задачи по методика на музикалното възпитание  [книга]     Бурдева, Таня Викторова     954-423-092-0     1995  
Задачи по хармония  [нотирана музика]     Елиезер, Бенцион Нисим          1970  
Задачи по хармония  [нотирана музика]     Цветанов, Цветан Ценков          1976  
Задачи по хармония  [нотирана музика]     Елиезер, Бенцион Нисим          1979  
Задачи по хармония  [нотирана музика]     Цветанов, Цветан Ценков          1973  
Задачи по хармония  [нотирана музика]     Елиезер, Бенцион Нисим          1987  
Задачи по хармония  [нотирана музика]     Елиезер, Бенцион Нисим          1995  
Зарубежная музыка XX века  [книга]     Нестьев, Израиль Владимирович          1975  
Инструментални произведения в урока по музика  [книга]     Огненска-Стоянова, Николина Асенова     978-954-680-667-3     2009  
Инструментовка для духового оркестра  [нотирана музика]     Горачаков, Сергей Петрович          1978  
Инструментовка для симфонического оркестра  [книга]     Василенко, Сергей Никифорович          1952-  
История западноевропейской музыки до 1789 года  [книга]     Ливанова, Тамара Николаевна          [1987]-   


    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library