Start Over

      = Металообработка - учебници
      26 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
Exploring metalworking  [книга]     Walker, John R.     0-87006-199-2     1976  
Деформации, напрежения и премествания при заваряване  [книга]     Христов, Стефан Христов     978-954-322-413-5     2011  
Електрообзавеждане на металообработващото производство  [книга]     Петков, Петко Душков          1994  
Заваряване на металите  [книга]     Каменов, Любомир Петров          1995  
Индустриални материали  [книга]     Митев, Иван Ненов     978-954-490-556-9     2017  
Инструменти за пластично деформиране  [книга]     Гагов, Валентин Иванов     954-712-111-1     2001  
Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по `Термично обработване на материалите`  [книга]     Данев, Пламен Симеонов          2008-  
Материали и заготовки [за] 9. клас  [книга]     Панайотов, Панайот Крумов     954-9315-28-2     2004  
Металокерамика  [книга]     Митев, Иван Ненов     954-683-182-4     2002  
Методическо ръководство за самостоятелна работа при изучаване на дисциплината `Технология на металите`  [книга]     Проданова (Станоева), Снежина          1996  
Механични умения - 9. клас  [книга]     Ангелова, Любинка Стойова     954-9740-66-8     2002  
Моделиране на термомеханични металообработващи процеси  [книга]     Пецов, Георги Георгиев     954-20-0194-0     2002  
Обработване на металите чрез пластична деформация  [книга]     Кючуков, Йосиф Марков          1971  
Обработване на металите чрез пластична деформация  [книга]     Костов, Емил Стоянов          1998  
Обработване на металите чрез пластична деформация  [книга]     Костов, Емил Стоянов          1995  


    1   2  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library