Start Over


За дейността на станцията.
Противораков център в Александровска болница в София, лекуване с радий.
Решение N 1 за изплащане на допълнителни разноски по официален обяд.
Решение N 2, 4, 6-7 за отпускане на социални помощи
Решение N 3 за връщане на средства.
Решение N 8 за наем на къща за общинска амбулатория.
Решение N 9 за продажба на строителен материал.
Решение N 10 за машини за почистване.
Решение N 11 за наем на общински имоти.
Решение N 12 за гориво за електрическата централа.
Решение N 21 за доставка на строителен материал.
Решение N 22 за доставка на строителни материали.
Решение N 25 за одобрение на търг за почистване на отходни места.
Решение N 26 за наем на общински имот на ул `Котва`.
Решение N 27 за именуване на I Градска Общинска Лаборатория на името на д-р Димитър Аршинков.
Решение N 31 за поставяне на електромери.
Решение N 403 относно дружество `Бездомник`.
Решение N 405 за вещи лица за преглеждне на брашната.
Решение N 409 относно ловно дружество `Сокол`.
Решение N 410 програма на трудоваците.
Решение N 411 относно общинска болница `Парешкева Николау`.
Решение N 412, 414 относно недвижими имоти.
Решение N 416 за именуване на улица на Кръстьо Мирски.
Решение N 417 относно покупка на зеленчуци.
Решение N 428 търг за продажба на общински места.
Решение N 444 за превоза на дърва.
Решение N 449 относно търг за наем на имоти.
Отчет от II клон Френски девически пансион към местната военна болница за изразходваните средства за закупуване вещи и подаръци за болните войници.
Новооткритото средство против охтика на Д-ра Коха.
Пред дома на Д-ра Либбертца.
Болница за охтичави.
Означение на улиците и къщите.
Материали от чуждия и българския периодичен печат.
Лечение на холера.
В Пловдив открита частна лечебница.
Обучение на акушерки в Швейцария.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Време
 Ден
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Нова България
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Болници
Резултати 109 - 117 от 191.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  
Serial's cover page Противобясната станция във Вар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 159, 11/02/1928
Serial's cover page Противораков център     
Правда [вестник]
бр. 8, 22/05/1938
Serial's cover page Протокол N 2     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 13/02/1916
Serial's cover page Протокол N 5 От заседанието на ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 111, 03/09/1924
Serial's cover page Протокол N 93     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 55, 08/12/1922
Serial's cover page Равносметка     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 117, 29/01/1917
Serial's cover page Разни     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31=32, 30/11/1890
Serial's cover page Разни     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 27, 20/09/1891
Serial's cover page Разни     
Медицинско списание [списание]
бр. 27, 20/09/1888


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library