Start Over


Благодарствена телеграма от Царя по повод избирането му за почетен председател на Морския сговор.
Френският консул се завърна от Франция.
Заловен крадец.
Осъден от Варненски окръжен съд за умишлено бракониерство.
Залогът за поръчване на вагони се увеличава.
Товаренето на сено и слама.
Назначена пом. инспектор по труда.
Конференция с представители на тютюневите фирми.
Пристигащи кораби.
Общински избори.
Зарегистрирани еднолични търговски фирми.
Събрание на д-во `Старини`.
Лични карти се издават от бюрото на обществената безопасност.
Получи се първия брой на `Вестник на девиците`.
Съдебни дела.
Дългът на Франция към Америка.
Самообесил се.
Филмови заглавия в кино `Ранков`.
Основана е във Варна на ул. `Чирпанска` 3 агенция `Изток` - Кенков С-ие.
Въпросът с хляба уреден.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 23 окт.
Останките на Хр. Чимширов.
За гербовия налог в стоковите борси.
Делегатите на конференцията на варненската търговско-индустриална камара се завръщат.
Назначена преподавателка по математика в Девическата гимназия.
Държавните изпити за основни учители.
Закрит е тримесечния курс по модерно обущарство.
Неразтоварените вагони на гарите.
Търг на Авренското училищно настоятелство.
Членовете на д-вото на запасните офицери ще присъстват на погребението на капитан Чимширов.
Обущарското сдружение организира `занаятчийски клуб`.
Областна занаятчийска сбирка в Шумен.
В Народния университет днес.
Нови членове в настоятелството на учителското д-во.
Уволнени трудоваци.
Кражби.,Пристигнали параходи.
Сделките на стоковата борса.
По въпроса за отнетата общинска мера за пристанището.
Новият бюджетопроект на общината.
Недоброкачествен типов хляб.
Нареждане за безплатно превозване покъщнината на запасни офицери.
Отпуснати вагони за животни и стоки.
Износът на семена.
Заминащи параходи.
Данък общ доход.
Б. Н. Банка за 6 ноем.
С царски декрет е назначен за унгарски консул в града почетния гражданин Гр. А. Пейчев.
Народният представител Р. Василев ще говори в Юнашкия салон.
Младежката македонска организаци `Бр. Миладинови`.
За фонда квартирни пари.
Македонска среща в Юнашкия салон.
Депутация от общия съюз на инвалидите за преосвидетелствуване на инвалидите.
Крум Малев празнува 40 годишен учителски юбилей.
Назначен е амбулаторен градски лекар.
Оплакване за събиране на сметно право от живущите в квартала при Добришкото шосе.
Поправена е водопроводната мрежа при Джиздар кьой.
Пристигнали параходи.
Пристигнал е Ив. Петров, баритон.
Постъпки на Морския сговор за въвеждане в училищата на нов учебен предмет морезнание.
Започна да функционира новооткритата Централна градска амбулатория.
Привършени са проучванията на кварталите между Добришкото шосе и памучната фабрика, около пристанището и в Сес-севмес от архитектурното отделение.
Крадци на ул. `Арабаконак`.
Влагалището във Варна.
Починала е дъщерята на капелмайстор Касабов.
Танцувалва забава устройва танц-клуб в `Златна котва`.
Събрание на женското просветно д-во `Майка`.
Събрание на спортен клуб `Бенковски`.
Организационно събрание на бакалското сдружение.
Тримесечни курсове по модерно обущарство и шивачество на мъжки дрехи.
Наранен циганин.
Арестуван крадец.
Шивашка производителна кооперация `Надежда`.
Новият правилник за преносната служба.
Открива се професионално училище в Попово.
Величественият филм `Месалина` в кино `Ранков`.
За членуването в Морския сговор.
Кино `Прошек` представя.
Наставления за предпазване от коремен тиф.
Решение да се увеличи учителският персонал в две провадийски села.
Местната организация на Демократическия сговор.
Издържали държавния изпит учители.
Централната земледелческа дружина.
Визи за Австрия.
Д-во `Инвалид` на Празника на победите.
Производителите на брашна.
`Илюстрована седмица`, бр. 100.
Санитарен контрол на пътниците, пристигащи с параходи.
Дежурни аптеки.
Филмите в кино `Прошек`.
Хумористичен календар `Палячо`.
Македонската емиграционна благотворителна организация.
Съобщенията Каспичан - Русе.
Представления в Общински театър.
Вноса на стоки.
Багажните пратки.
Заловените на митницата стоки.
Какаото на прах.
Специалитета `Гаргара`.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Александрийска линия.
Заминаващи параходи.
Събрание на членовете на пристанищната секция в града.
Убит селянин от с. Влахлар.
Лекция на д-р Недялков във вегетарианската гостилница.
Нови лични карти за членовете на национално-либералната партия.
Електрическото отделение при Варненската градска община.
Заловен крадец.
Стокови борси.
Световни тържища.
Дисциплинарното дело против варненския адвокат Ал. Василев.
Стопанството на Варненския окръжен затвор.
Законопроект за изменение и допълнение тарифата на износните стоки.
Празнична програма предлага кино `Ранков`.
Кризата с вагоните.
Вноса на цветна восъчна и др. тънка хартия.
Кино `Палас` днес.
Пристигнали параходи.
Дружеството на кинолюбителите.
Общинският съвет разглежда бюджета.
Голямо демократично събрание.
Комисията по събиране на помощи за бежанците.
Колоездачното д-во устройва новогодишна вечеринка.
Коледната ваканция за учащите се.
Благотворително утро на запасното подофицерско благотворително д-во `Другарски съюз`.
БНБ за 30 декември.
Редакционно съобщение за забавяне излизането на вестника.
В-к `Варненски новини` ще се печата в печатница Добри Тодоров.
Внесено жито, поръчано от Варненска община.
Заседание на общинския съвет по въпроса за театралната трупа.
Делегати на конгреса на търговския съюз.
Парахода `България` заминава по Пирейската линия.
Инспекция на пътищата във Варненски окръг.
Намерени вещи.
Забрана за лепене на афиши по стената на Общината.
Дежурни аптеки.
Студенти от Софийския университет посетиха Варна и Евксиноград.
Ражданията през м. май.
Безплатно къпане на военните инвалиди в топлите и студените морски бани.
Изпити в Търговската академия.
Конференция по правилника на преносната служба.
Полицейски час.
Заминават параходите `Варна` и `Фердинанд`.
Списание `Техник` ще се издава във Варна.
Обсъжда се федериране на д-вата на търговците, манифактуристите,питиепродавците и комисионерите.
Оплаквания от лошо качество на бирата в някои локали.
Награждаване на членове на д-во `Червен кръст`.
Съболезнования на варненския кмет на полския консул по повод смъртта на Йозеф Пилсудски.
Провадийският околийски управител в село Князево.
Закриват се товарни гари в Русе.
Панихида в католическата църква в памет на маршал Пилсудски.
Дежурни аптеки.
Търг за отдаване под наем на морското казино.
Работите около залесяването на франгенските височини.
Околийският управител Петър Илиев във Варна.
Започва шосирането на някои улици в града.
За трудовата повинност.
Записвания за екскурзията в Съветска Русия.
Работите в Аспаруховия вал.
Изплащане на платежните заповеди.
Интересът съм IV промишлен панаир.
Пристигащи и заминаващи параходи.
Унгарският певчески хор отпътува от Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Обнова
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Товарни превози
Резултати 163 - 171 от 316.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 80, 23/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 85, 28/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 94, 06/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 97, 09/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 104, 16/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 115, 27/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 149, 31/12/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 300, 04/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3923, 17/05/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library