Start Over


Шосето за Крумово ще бъде привършено.
Председателят на окръжната постоянна комисия замина за Провадия.
Заминаващи параходи.
Освободена от длъжност учителка.
Заседание на Варненската търговско-индустриална камара.
Бактеорологичната станция ще анализира водите във Варненски и Шуменски окръзи.
Трудовата година за подлежащите на 10 дневна работа приключи.
Изпити за есенната сесия на средните училища.
Конферанси на Николай Райнов.
Железничарската неутрална секция.
Заминали параходи.
Нареждане от Министерството на просветата за учебниците.
Новият правилник на преносната служба.
Отлага се откриването на Педагогическия институт в града.
Денгубата по неразтоварените вагони.
Криминална хроника.
Гоголевата повест `Тарас Булба`.
Пристигнал е Т. Фонтен, виден представител на железарската и стъкларската белгийска индустрия.
Бюрото на Демократическия сговор.
`Съвременен театър` във Варна.
Развален е моста при флотските казарми.
Съобщения на Варненската окръжна инспекция по труда.
Футболните мачове.
Киноафиш на кино Ранков.
Парният котел `Чайка`.
Влагалището при варненската жп гара.
Назначен нов преподавател по математика в Девическата гимназия.
Кметът П. Стоянов за икономическата криза.
Санитарното градско отделение за ваксините.
Ражданията.,Пристигнали параходи.
Отпечатани са списъците на избирателите на Варненската търговско-индустриална камара.
Заминали параходи.
Записвания за калфенските курсове.
Изменения на регулационните планове на ул. `Владислав` и `Цар Борис`.
Студентите от Търговската академия се освобождават от трудова повинност.
Тегленето на лотарията за фонда `Постройка на учителски дом`.
Ева Май.
Изпити за машинисти и огняри.
Министерски пратеник за изпитите в Търговската академия.
Варненската земеделска катедра.
Окръжният лекар за контрол върху заболяванията от коремен тиф.
Атестатите на завършилите абитуриенти.
Професионалните курсове ще се провеждат в сградите на гимназиите.
Почина варненския аптекар К. Бойчев.
Секретарят на Окръжното управление в командировка в с. Влахар.
Патер Мак Гуирк, свещеник при немската католическа църква е награден с граждански орден за заслуги.
Наемите за дюкянските помещения.
Износа на яйцата.
За предметите от първа необходимост.
Цариград е обявен за заразен от чума.
Началникът на углавното отделение при министерството на правосъдието във Варна.
Тютюневото производство в България.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 17 окт.
Генерал С. Савов пристигна в града.
Приготвя се усилено сцената в зала `Съединение`.
Преносът на солта в страната.
Списъците на граждани, подлежащи на облагане за смет.
Директорът на Земеделска банка се завърна във Варна.
Кино Прошек днес.
Регулационни - оформя се `Площад житна борса`.
Пристигнали професори в Търговската академия.
Контрол върху заразните болести.
Пристигнали параходи.
Законът за тютюните.
Нови случаи на чума в Цариград.
Българските търговци в Солун.
Новият правилник на пристанищната служба.
Хамбургското тържище.
Благодарствена телеграма от Царя по повод избирането му за почетен председател на Морския сговор.
Френският консул се завърна от Франция.
Заловен крадец.
Осъден от Варненски окръжен съд за умишлено бракониерство.
Залогът за поръчване на вагони се увеличава.
Товаренето на сено и слама.
Назначена пом. инспектор по труда.
Конференция с представители на тютюневите фирми.
Пристигащи кораби.
Общински избори.
Зарегистрирани еднолични търговски фирми.
Събрание на д-во `Старини`.
Лични карти се издават от бюрото на обществената безопасност.
Получи се първия брой на `Вестник на девиците`.
Съдебни дела.
Дългът на Франция към Америка.
Самообесил се.
Филмови заглавия в кино `Ранков`.
Основана е във Варна на ул. `Чирпанска` 3 агенция `Изток` - Кенков С-ие.
Въпросът с хляба уреден.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 23 окт.
Останките на Хр. Чимширов.
За гербовия налог в стоковите борси.
Делегатите на конференцията на варненската търговско-индустриална камара се завръщат.
Назначена преподавателка по математика в Девическата гимназия.
Държавните изпити за основни учители.
Закрит е тримесечния курс по модерно обущарство.
Неразтоварените вагони на гарите.
Търг на Авренското училищно настоятелство.
Членовете на д-вото на запасните офицери ще присъстват на погребението на капитан Чимширов.
Обущарското сдружение организира `занаятчийски клуб`.
Областна занаятчийска сбирка в Шумен.
В Народния университет днес.
Нови членове в настоятелството на учителското д-во.
Уволнени трудоваци.
Кражби.,Пристигнали параходи.
Сделките на стоковата борса.
По въпроса за отнетата общинска мера за пристанището.
Новият бюджетопроект на общината.
Недоброкачествен типов хляб.
Нареждане за безплатно превозване покъщнината на запасни офицери.
Отпуснати вагони за животни и стоки.
Износът на семена.
Заминащи параходи.
Данък общ доход.
Б. Н. Банка за 6 ноем.
С царски декрет е назначен за унгарски консул в града почетния гражданин Гр. А. Пейчев.
Народният представител Р. Василев ще говори в Юнашкия салон.
Младежката македонска организаци `Бр. Миладинови`.
За фонда квартирни пари.
Македонска среща в Юнашкия салон.
Депутация от общия съюз на инвалидите за преосвидетелствуване на инвалидите.
Крум Малев празнува 40 годишен учителски юбилей.
Назначен е амбулаторен градски лекар.
Оплакване за събиране на сметно право от живущите в квартала при Добришкото шосе.
Поправена е водопроводната мрежа при Джиздар кьой.
Пристигнали параходи.
Пристигнал е Ив. Петров, баритон.
Постъпки на Морския сговор за въвеждане в училищата на нов учебен предмет морезнание.
Започна да функционира новооткритата Централна градска амбулатория.
Привършени са проучванията на кварталите между Добришкото шосе и памучната фабрика, около пристанището и в Сес-севмес от архитектурното отделение.
Крадци на ул. `Арабаконак`.
Влагалището във Варна.
Починала е дъщерята на капелмайстор Касабов.
Танцувалва забава устройва танц-клуб в `Златна котва`.
Събрание на женското просветно д-во `Майка`.
Събрание на спортен клуб `Бенковски`.
Организационно събрание на бакалското сдружение.
Тримесечни курсове по модерно обущарство и шивачество на мъжки дрехи.
Наранен циганин.
Арестуван крадец.
Шивашка производителна кооперация `Надежда`.
Новият правилник за преносната служба.
Открива се професионално училище в Попово.
Величественият филм `Месалина` в кино `Ранков`.
За членуването в Морския сговор.
Кино `Прошек` представя.
Наставления за предпазване от коремен тиф.
Решение да се увеличи учителският персонал в две провадийски села.
Местната организация на Демократическия сговор.
Издържали държавния изпит учители.
Централната земледелческа дружина.
Визи за Австрия.
Д-во `Инвалид` на Празника на победите.
Производителите на брашна.
`Илюстрована седмица`, бр. 100.
Санитарен контрол на пътниците, пристигащи с параходи.
Дежурни аптеки.
Филмите в кино `Прошек`.
Хумористичен календар `Палячо`.
Македонската емиграционна благотворителна организация.
Съобщенията Каспичан - Русе.
Представления в Общински театър.
Вноса на стоки.
Багажните пратки.
Заловените на митницата стоки.
Какаото на прах.
Специалитета `Гаргара`.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Александрийска линия.
Заминаващи параходи.
Събрание на членовете на пристанищната секция в града.
Убит селянин от с. Влахлар.
Лекция на д-р Недялков във вегетарианската гостилница.
Нови лични карти за членовете на национално-либералната партия.
Електрическото отделение при Варненската градска община.
Заловен крадец.
Стокови борси.
Световни тържища.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Обнова
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Товарни превози
Резултати 181 - 189 от 337.стр.    First Page  Previous Page   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 65, 08/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 74, 17/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 76, 19/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 80, 23/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 85, 28/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 94, 06/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 97, 09/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 104, 16/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 115, 27/11/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library