Start Over


Румънската политика по настаняване на колонистите в Добруджа и обезпечаването им с поминък.
Събрание на Варненското добруджанско дружество в зала `Съединение` с дневен ред - отчет на делегатите от Великия добруджански събор и отчет на комисията за настаняване на добруджанските бежанци.
Среща между Дирекцията на труда, Търговския съюз и Акционерните дружества по въпроса за уволнение на заможните чиновници и замяната им с млади безработни лица.
Относно това, че всички, ползуващи се от слуги, са длъжни да сключат за целта договор в отделението „Гражданско Състояние и Социални Грижи" при общината.
Наредба на Местния комитет за стопански грижи и обществена предвидливост.
Откриване приюти за възрастни и деца във Варна.
Работите около пазарния площад.
Нови курортни проспекти.
Два камиона за смет.
Предстоящите търгове за общинските приходи.
Решения N 230-259
Решения на бюджетната комисия
Решение N 1 за подпомагане на ученици за посещение на кино.
Решение N 2 за Стопанси съвет при курортното стопанство.
Решение N 3 за комисия за сливане на общински предприятия.
Решение N 4 за доклад за общинските зеленчукови градини.
Решение N 5 за цените за лозовия материал.
Решение N 6 за доклад за общинските народни кухни и откриване на клонове в крайните квартали.
Решение N 7 за доставка на облекло за служители и пожарникари.
Решение N 8 за удължаване на срока за наем на сгради за общинска библиотека, амбулатория и майчин дом
Решение N 9-10, 12 за условия за наем на общински имоти.
Решения N 11 за условия за право за фотографиране на в морската градина и морските бани.
Решение N 13 за доставка на товарни шасита.
Решение N 14 за доставка на кантар за кланицата.
Решение N 15 за събиране на общински такси.
Решение N 16 за прием в училището в добруджанския квартал.
Решение N 17-18 за доствка на училищни материали.
Решения N 19-22 за наем на сгради за училищни нужди.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Вестник на инвалидите
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Социална политика
Резултати 64 - 72 от 269.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next Page  Last Page
Serial's cover page Загрижили се...     
Добруджа [вестник]
бр. 86, 20/04/1929
Serial's cover page Зад крайчеца на завесата     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 136, 11/12/1919
Serial's cover page Заменяването на заможните чино ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3804, 17/01/1935
Serial's cover page Заповед N 6522     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 311, 08/05/1933
Serial's cover page Защо бидоха въведени купоните ...     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 155, 15/03/1917
Serial's cover page Из Варненската община     
Варненски новини [вестник]
бр. 5450, 28/10/1935
Serial's cover page Из Общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 314=315, 20/06/1933
Serial's cover page Из Общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 331=332, 14/11/1933
Serial's cover page Из Общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 349=351, 14/05/1934


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library